خريداران

برخی از خریداران ماشین سازی برادران غفوری


 

 

 

 

                 

             

توس پیوند مشهد

              

طلایه مشهد

   
                  

           

 

پارس برنز

ریخته گری دقیق پولادیر