شات بلاست گردان

ماشين شات بلاست گردان

CM T220

 

شاتبلاست میزی مدل cmt220

 

ساچمه شارژ ماشين  350 کيلوگرم

حجم کارگیر             90 دسی متر مکعب

ابعاد بارگیری:

 

ماشين شات بلاست مدل CMT220 داراي محفظه کاری به حجم 90 دسی متر مکعب و دهانه ورودی 76 سانتيمتر است که قطعاتي که بايد شات شوند ، در آن قرار داه مي شود . هنگامي که محفظه کاری شروع به گردش مي کندقطعات کاری ضمن جابجایی مداوم، همزمان بوسيله جريان ساچمه که از گردش توربين فراهم شده است ، شات ميشوند . ساچمه هاي مورد استفاده در دستگاه ، در يک سيکل قرار داشته، وبطور پيوسته ، آندسته از ساچمه ها که خورده شده اند و ديگر قابل استفاده نيستند توسط مکنده  از سيکل خارج شده  و به بيرون دستگاه منتقل ميشوند  و ساچمه هايي که از لحاظ اندازه  قابل قبول باشند ، بسوي توربين فرستاده ميشوند .

قدرت الکتروموتورهاي دستگاه  :

موتور هواکش : HP _ 2

موتور تکان دهنده : HP _ 1.1

موتور توربين : HP_ 5.5

موتور بالابر : HP_3.4