شات بلاست میزی

ماشین شات بلاست میزی مدل CM 180

شات بلاست

ماشين شات بلاست میزی مدل CM180 داراي صفحه کارگير به قطر 180 سانتيمتر است که قطعاتي که بايد شات شوند، روي آن قرار داه مي‌شود. هنگامي که اين ميز شروع به گردش مي‌کند، قطعات بوسيله جريان ساچمه که از گردش توربين فراهم شده است، شات مي‌شوند. ساچمه‌هاي مورد استفاده در دستگاه، در يک سيکل قرار داشته، و بطور پيوسته، آن دسته از ساچمه‌ها که خورده شده‌اند و ديگر قابل استفاده نيستند توسط مکنده از سيکل خارج شده و به بيرون دستگاه منتقل مي‌شوند و ساچمه‌هايي که از لحاظ اندازه  قابل قبول باشند، بسوي توربين فرستاده مي‌شوند.

ساچمه شارژ ماشين  1000 کيلوگرم

ابعاد بارگیری:

قدرت الکتروموتورهاي دستگاه:

موتور هواکش: 5.5HP

موتور تکان دهنده: 2HP

موتور توربين: 2*7.5 HP

موتور ميز: 2HP

موتور بالابر: 1.5HP

ماشین شات بلاست میزی مدل CM 140

شات بلاست میزی

ماشين شات بلاست مدل CM140 داراي صفحه کارگير به قطر 140 سانتيمتر است که قطعاتي که بايد شات شوند، روي آن قرار داه مي‌شود. هنگامي که اين ميز شروع به گردش مي‌کند، قطعات بوسيله جريان ساچمه که از گردش توربين فراهم شده است، شات مي‌شوند. ساچمه‌هاي مورد استفاده در دستگاه، در يک سيکل قرار داشته، و بطورپيوسته، آن دسته از ساچمه ها که خورده شده‌اند و ديگر قابل استفاده نيستند توسط مکنده  از سيکل خارج شده  و به بيرون دستگاه منتقل مي‌شوند  و ساچمه‌هايي که از لحاظ اندازه  قابل قبول باشند، بسوي توربين فرستاده مي‌شوند.

ساچمه شارژ ماشين  500 کيلوگرم

وزن ماشين  1760 کيلوگرم

ابعاد بارگیری:

قدرت الکتروموتورهاي دستگاه:

موتور هواکش: 3HP

موتور تکان دهنده: 1.5HP

موتور توربين: 5.5HP

موتور ميز: 1.5HP

موتور بالابر: 1HP

سایردستگاه های شات بلاست که در ماشین سازی برادران غفوری تولید می شوند: